Logo
        Σύνδεση με όνομα, κωδικό και διάρκεια σύνδεσης
  Αυτόματη επανασύνδεση:

Σελίδες: [1] 2 3 ... 10
 1 
 στις: Ιούλιος 23, 2014, 05:25:08 μμ 
Ξεκίνησε από TAXPLANET - Τελευταίο μήνυμα από TAXPLANET
Δεν έγινε δεκτή η τροπολογία του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.


Ψηφίστηκε από τη Βουλή πριν λίγο το νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις.".

Ωστόσο, η τροπολογία του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. με αριθμό 1607/34/22.7.2014 για τις φορολογικές δηλώσεις δεν έγινε δεκτή από το υπ. Οικ.

http://taxheaven.gr

 2 
 στις: Ιούλιος 23, 2014, 03:25:03 μμ 
Ξεκίνησε από TAXPLANET - Τελευταίο μήνυμα από TAXPLANET
Δ.Ν.Τ.: Η ραγδαία μείωση μισθών στην Ελλάδα, έπληξε την παραγωγικότητα


Η ραγδαία μείωση μισθών στην Ελλάδα, όχι μόνο δεν αύξησε την ανταγωνιστικότητα αλλά μείωσε την παραγωγικότητα, υποστηρίζει έκθεση του ΔΝΤ, με τίτλο «Η προσαρμογή στις ελλειμματικές χώρες της ευρωζώνης: Πρόοδος, Προκλήσεις και Πολιτικές». Σύμφωνα με την έκθεση του Ταμείου, στην Ελλάδα το κόστος εργασίας μειώθηκε κυρίως μέσω της περικοπής των αποδοχών, η οποία έφερε τόσο μεγάλη κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας που η παραγωγικότητα περιήλθε σε τέλμα. Το ίδιο παρατηρήθηκε και σε άλλες χώρες του Νότου.

Το ΔΝΤ στην έκθεσή του αναφέρει πως οι πραγματικές σταθμισμένες συναλλαγματικές ισοτιμίες στις ελλειμματικές χώρες της ζώνης του ευρώ έχουν μειωθεί σταδιακά και πλέον έχουν υποτιμηθεί κατά 10%-25%, κάτι που συνδυάστηκε με πτώση του μοναδιαίου κόστος εργασίας.

Για την Ελλάδα συγκεκριμένα αναφέρει ότι οι περικοπές στους μισθούς δεν βελτίωσαν την ανταγωνιστικότητα, αντίθετα οδήγησαν σε πτώση την παραγωγικότητα.

Σημειώνει επίσης ότι σε γενικές γραμμές -εξαιρουμένης της Ελλάδος- οι εξαγωγές στις ελλειμματικές χώρες της ευρωζώνης έχουν ανακάμψει και ότι η μείωση τους ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών προήλθε κυρίως από τη μείωση των εισαγωγών.

Οι αναλυτές του Ταμείου υπογραμμίζουν πως στο διάστημα 2010 -2013 η εξαγωγική επίδοση της Ελλάδας ήταν σημαντικά χαμηλότερη από την προβλεπόμενη εξωτερική ζήτηση και τις προσαρμογές των τιμών, κάτι που συνδέουν με δομικά εμπόδια, ανεξάρτητα από τις τιμές, τα οποία επιδρούν όμως στην ανταγωνιστικότητα, αλλά και στις εκροές κεφαλαίων από τη χώρα.

Το Ταμείο ξεκαθαρίζει πως Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να μειώσουν τις καθαρές υποχρεώσεις τους και να βελτιώσουν την καθαρή εξωτερική τους θέση (αναφέρει πως οι καθαρές εξωτερικές υποχρεώσεις της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Πορτογαλία και της Ισπανία θα παραμείνουν πάνω το 80% του ΑΕΠ το 2018), την ίδια στιγμή που τα καθαρά συναλλαγματικά διαθέσιμα σε πλεονασματικές οικονομίες, όπως η Γερμανία και η Ολλανδία αυξάνονται.

Οι αναλυτές υπογραμμίζουν ακόμα πως απαιτούνται πρόσθετες προσαρμογές για την επίτευξη του διττού στόχου της αποκατάστασης της εξωτερικής ισορροπίας στις προαναφερθείσες χώρες, μέσω χρεών που θα θεωρούνται βιώσιμα από τις αγορές, αλλά και μέσω υψηλής και βιώσιμης ανάπτυξη που θα περιορίσει την ανεργία σε αποδεκτά επίπεδα.

Το ΔΝΤ σημειώνει πως η υποτονική ζήτηση για εξαγωγές από τις οικονομίες που παραδοσιακά συνεργάζονται με την ζώνη του ευρώ και ο πολύ χαμηλός πληθωρισμός εμποδίζουν την εσωτερική εξισορρόπηση.

Για τον λόγο αυτό αναφέρει πως απαιτούνται πολιτικές που αφενός θα στηρίξουν τη συζήτηση και θα οδηγήσουν τον πληθωρισμό πλησίον του μεσοπρόθεσμου στόχου του 2% και αφετέρου θα οδηγήσουν σε περαιτέρω εξυγίανση των ισολογισμών των τραπεζών, βελτιώνοντας τις προοπτικές για πιστώσεις και επενδύσεις.

Οι συντάκτες της έκθεσης αποσαφηνίζουν πως εάν δεν αυξηθεί ο πληθωρισμός στις πλεονασματικές οικονομίες της ζώνη του ευρώ η εσωτερική υποτίμηση που έχει εφαρμοστεί στις πιο αδύναμες οικονομίες θα έχει ως αποτέλεσμα την αδύναμη εγχώρια ζήτηση και την επιδείνωση των προβλημάτων χρέους.

Τέλος, η έκθεση του ΔΝΤ αναφέρει πως οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις αγορές εργασίας και προϊόντων της ζώνης του ευρώ είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και τη στήριξη ανταγωνιστικών οικονομικών κλάδων σε μεσοπρόθεσμη βάση.

Στη βάση αυτή θεωρούν επιβεβλημένη και την ανάγκη θεσμικών μεταρρυθμίσεων στην ΕΕ, όπως η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και η περαιτέρω ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών, ενώ -κοιτάζοντας στο μέλλον - αναφέρουν πως μια δημοσιονομική ενοποίηση θα διευκόλυνε την κατανομή των κινδύνων και τις προσαρμογές στη ζώνη του ευρώ.Πηγή: express.gr


http://taxheaven.gr

 3 
 στις: Ιούλιος 23, 2014, 02:25:05 μμ 
Ξεκίνησε από TAXPLANET - Τελευταίο μήνυμα από TAXPLANET
Ανακοίνωση Γ.Γ.Π.Σ. σχετικά με την πληρωμή των Δικαστικών Αντιπροσώπων


Το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ανακοινώνουν τα ακόλουθα σε σχέση με την πληρωμή των δικαιούχων αποζημίωσης (Αντιπρόσωποι Δικαστικής Αρχής, Αναπληρωτές αυτών, Γραμματείς και Διερμηνείς Εφορευτικών Επιτροπών) που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία της 18ης Μαΐου 2014 και της 25ης Μαΐου 2014:

1. Εκκρεμεί η πληρωμή 1200 δικαιούχων (Έφοροι – Δικαστικοί αντιπρόσωποι, Αναπληρωτές αυτών – Γραμματείς) οι οποίοι, καίτοι δικαιούνται πληρωμής, δεν έχουν συμπληρώσει το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού τους στην σχετική εφαρμογή της ΓΓΠΣ. Οι δικαιούχοι αυτοί, εφόσον προβούν στην ενέργεια αυτή, θα πληρωθούν άμεσα με πίστωση του σχετικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του οποίου το ΙΒΑΝ θα δηλώσουν.

2. Όσοι δικαιούχοι αποζημίωσης, χωρίς να εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση 1, δεν έχουν ακόμα πληρωθεί καθόλου, καλούνται να υποβάλλουν με FAX ή e-mail τα κάτωθι δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, συμπληρώνοντας ευκρινώς και υποχρεωτικά σε κάθε έντυπο τον ΑΦΜ τους, την εκλογική περιφέρεια και το εκλογικό τμήμα στο οποίο άσκησαν τα καθήκοντά τους:

I. Οι Τακτικοί Δικαστικοί αντιπρόσωποι οι οποίοι άσκησαν τα καθήκοντά τους και τις 2 Κυριακές θα υποβάλλουν τις αποδείξεις παράδοσης των εκλογικών σάκων (και για τις 2 Κυριακές)

II. Οι Αναπληρωτές Δικαστικοί Αντιπρόσωποι οι οποίοι δεν άσκησαν καθήκοντα Τακτικού Δικαστικού Αντιπροσώπου θα υποβάλλουν τη βεβαίωση του οικείου εφόρου στην οποία αναφέρονται οι ημέρες που είχαν τεθεί στη διάθεσή του. Εξυπακούεται ότι οι εν λόγω δικαιούχοι δεν αναγράφουν στα δικαιολογητικά που θα αποστείλουν εκλογικό τμήμα.

III. Οι Αναπληρωτές Δικαστικοί Αντιπρόσωποι που άσκησαν καθήκοντα τακτικού Αντιπροσώπου θα υποβάλλουν τις αποδείξεις παράδοσης των εκλογικών σάκων (για όσες Κυριακές άσκησαν καθήκοντα τακτικού Αντιπροσώπου) και το έγγραφο διορισμού τους από τον Έφορο στο οικείο εκλογικό τμήμα.

IV. Οι Γραμματείς των Εφορευτικών Επιτροπών και οι Διερμηνείς θα υποβάλλουν τις εκδοθείσες από την Εφορευτική Επιτροπή ή από τον αντιπρόσωπο της Δικαστικής Αρχής βεβαιώσεις εκτέλεσης των καθηκόντων τους (μία για κάθε Κυριακή). Διευκρινίζεται ότι όσοι εξ αυτών άσκησαν καθήκοντα μόνο μία από τις δύο Κυριακές θα υποβάλλουν τη σχετική βεβαίωση για την αντίστοιχη ημέρα ψηφοφορίας και μόνο.

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει, κατ’ επιλογή των ενδιαφερομένων, αποκλειστικά με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

1. Με αποστολή φαξ στους αριθμούς:
Για ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2: 213 136 1611
Για ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4 : 213 136 1618
Για ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6 : 213 136 1620
Για ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8 : 213 136 1637
Για ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0 : 213 136 1649
ή

2. Με σάρωση (σκανάρισμα) των δικαιολογητικών και αποστολή τους με email στη διεύθυνση pld@ypes.gr Τα σαρωμένα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταχύτερη διεκπεραίωση των ανωτέρω εκκρεμοτήτων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επιλέξουν έναν μόνον από τους δύο ανωτέρω τρόπους αποστολής και να μην εκτελούν πολλαπλές αποστολές.

3. Επιπλέον διευκρινίζεται ότι για τους δικαιούχους στους οποίους έχει καταβληθεί τμήμα μόνο της δικαιούμενης αποζημίωσης, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.


http://taxheaven.gr

 4 
 στις: Ιούλιος 23, 2014, 02:25:04 μμ 
Ξεκίνησε από TAXPLANET - Τελευταίο μήνυμα από TAXPLANET
Αύξηση φόρων και μείωση μισθών συνέχεια...
Τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2014

Δελτίο Τύπου

Τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης

1ο Τρίμηνο 2014


Η  Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με το παρόν δελτίο τύπου ανακοινώνει τα τριμηνιαία στοιχεία για τους μη Χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης για το 1ο Τρίμηνο 2014 (Πίνακας 1 και Πίνακας 2), όπως επίσης στοιχεία Χρέους της Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος αυτής της περιόδου.

Οι τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα μεγέθη που συνιστούν τα έσοδα (φόροι, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κεφαλαιακές μεταβιβάσεις, κλπ) και τις δαπάνες (εισόδημα εξαρτημένης εργασίας, ενδιάμεση ανάλωση, κοινωνικές παροχές, πληρωμές τόκων, κλπ) της Γενικής Κυβέρνησης.
1  Το πρωτογενές ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης ορίζεται εδώ ως το ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (σύμφωνα με το ESA 95) μείον τα έξοδα τόκων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης σε άλλους τομείς. Σε αυτή τη μέτρηση του πρωτογενούς ισοζυγίου περιλαμβάνεται η επίπτωση υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η μέτρηση αυτή του πρωτογενούς ισοζυγίου διαφέρει από τον ορισμό του πρωτογενούς ισοζυγίου Γενικής Κυβέρνησης ο οποίος χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα.

2 Για το δεύτερο τρίμηνο του 2012 και το πρώτο τρίμηνο του 2014, η υποστήριξη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είχε θετική επίπτωση στο ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης. Αυτό οφείλεται  στο ότι οι δεδουλευμένες αμοιβές που προκύπτουν από τις εγγυήσεις του διατραπεζικού δανεισμού και του συστήματος ομολογιακών δανείων, καθώς και τα έσοδα από τις προνομιούχες μετοχές των τραπεζών, ήταν υψηλότερα από τις δεδουλευμένες δαπάνες. Για τα υπόλοιπα τρίμηνα η δαπάνη της υποστήριξης ήταν μεγαλύτερη από τα έσοδα. 1Οι  τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, από το 1ο τρίμηνο του 2009 και εφεξής, καταρτίζονται από την ΕΛΣΤΑΤ στη βάση στοιχείων από άμεσες πηγές. Τα στοιχεία καταρτίζονται σύμφωνα με το  Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ΕΣΛ‐ESA 95). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των δεδομένων σε τριμηνιαία βάση είναι συνεπείς με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των ετήσιων δεδομένων, τα οποία δημοσιεύονται στο πλαίσιο της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ‐EDP) τον Απρίλιο και Οκτώβριο κάθε έτους. Η καταγραφή σε δεδουλευμένη βάση των κεφαλαιακών μεταβιβάσεων στις τράπεζες είναι προσωρινή και υπόκειται σε αναθεώρηση.

Στον  Πίνακα 3 κατωτέρω παρουσιάζεται η εξέλιξη του Χρέους της Γενικής Κυβέρνησης σε ενοποιημένη βάση. Η κατηγοριοποίηση του Δημόσιου Χρέους σε  καταθέσεις, χρεόγραφα και δάνεια, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, γίνεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ΕΣΛ‐ESA 95). Επισημαίνεται ότι το χρέος που παρουσιάζεται είναι σωρευτικό στο τέλος της κάθε περιόδου αναφοράς.Αναφορές

Οι αναλυτικοί πίνακες είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ:

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0701/Other/A0701_SEL05_TS_QQ_01_2009_01_2014_01_F_BI.xls
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0701/Other/A0701_SEL05_TS_QQ_01_2009_01_2014_02_F_BI.xls

Σημείωση : Μέτρηση του πρωτογενούς ισοζυγίου στα πλαίσια του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα

Το  πρωτογενές ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης το οποίο παρουσιάζεται στον Πίνακα 1 του παρόντος Δελτίου Τύπου ορίζεται ως το ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (σύμφωνα με το ESA 95/ΕΣΛ 95) μείον τα έξοδα τόκων των φορέων  Γενικής Κυβέρνησης σε άλλους τομείς. Σε αυτή τη μέτρηση του πρωτογενούς  ισοζυγίου περιλαμβάνεται η επίπτωση υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η μέτρηση αυτή του πρωτογενούς ισοζυγίου διαφέρει από τον ορισμό του πρωτογενούς ισοζυγίου Γενικής Κυβέρνησης ο οποίος χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής για  την Ελλάδα.

Η μέτρηση του πρωτογενούς ισοζυγίου όπως καθορίζεται στο  πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα δεν υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ και δεν εμφανίζεται στο παρόν στατιστικό Δελτίο Τύπου. Κατά τη μέτρηση του πρωτογενούς ισοζυγίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, μια σειρά από δαπάνες και έσοδα αντιμετωπίζονται διαφορετικά από ότι αντιμετωπίζονται κατά την κατάρτιση  των τριμηνιαίων μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προγράμματος διαβίβασης που απορρέουν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2223/96 περί του ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας (ΕΣΛ 95)  και των οποίων τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο παρόν Δελτίο Τύπου. Τέτοια έσοδα ή δαπάνες που αντιμετωπίζονται διαφορετικά είναι, για παράδειγμα, τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, οι δαπάνες σχετικά με συναλλαγές για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, και τα έσοδα από μεταφορές ποσών που συνδέονται με εισοδήματα των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης τα οποία προέρχονται από την κατοχή Ελληνικών κρατικών ομολόγων στα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια.

Πληροφορίες
Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών
Μαρία Σταυροπούλου, Τηλ: 213 135 2081, Fax: 213 135 2552
Τμήμα Λογαριασμών Γενικής Κυβέρνησης και Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών
Αθανάσιος Σταυρόπουλος, Τηλ: 213 135 2079, Fax: 213 135 2552
E‐mail: nat.accounts@statistics.gr
http://taxheaven.gr

 5 
 στις: Ιούλιος 23, 2014, 01:25:04 μμ 
Ξεκίνησε από TAXPLANET - Τελευταίο μήνυμα από TAXPLANET
Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος καταδικάζει την σφαγή των αμάχων στην Λωρίδα της Γάζας


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

Ψήφισμα

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος καταδικάζει την σφαγή των αμάχων στην Λωρίδα της Γάζας.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας καταδικάζει την βάρβαρη και εγκληματική επίθεση του κράτους του Ισραήλ κατά του Παλαιστινιακού λαού και καταγγέλλει την σφαγή των αμάχων και δυστυχώς παιδιών στην Λωρίδα της Γάζας.

Το αιματοκύλισμα στην Γάζα πρέπει να κινητοποιήσει τη διεθνή κοινότητα για άμεση παρέμβαση, καθώς η κλιμάκωση των χερσαίων επιχειρήσεων των Ισραηλινών προκαλεί την ένταση του μίσους και της εχθρότητας των δύο λαών.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο ζητεί:

- Την άμεση κατάπαυση των Ισραηλινών επιθέσεων.
- Διπλωματική πρωτοβουλία για την άρση του αδιεξόδου που παρουσιάζεται μέχρι σήμερα από το Ισραήλ και τη Χαμάς.
- Σεβασμό των διεθνών ανθρωπιστικών κανόνων κυρίως ως προς την προστασία των αμάχων.
- Την εφαρμογή των αποφάσεων του ΟΗΕ και την επιστροφή των Παλαιστινίων προσφύγων στις εστίες τους.
http://taxheaven.gr

 6 
 στις: Ιούλιος 23, 2014, 11:25:06 πμ 
Ξεκίνησε από TAXPLANET - Τελευταίο μήνυμα από TAXPLANET
Να σταματήσει τους συμψηφισμούς στα οικιακά φ/β ζητά από τη Δ.Ε.Η. ο Σ.Π.Ε.Φ.


Να σταματήσει τους συμψηφισμούς που πραγματοποιεί προς το ΛΑΓΗΕ για τα ποσά που προορίζονται για την αποπληρωμή των φωτοβολταϊκών στέγης ζητά με επιστολή του προς τη ΔΕΗ ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ).

Σημειωτέον, η επιστολή κοινοποιείται στον υφ. ΠΕΚΑ, Ασ. Παπαγεωργίου, τον γενικό γραμματέα ΠΕΚΑ Κων/νο Μαθιουδάκη, τον πρόεδρο του ΛΑΓΗΕ Α. Γκαρή και τον πρόεδρο της ΡΑΕ Ν. Βασιλάκο.

Στην επιστολή του ο ΣΠΕΦ αναφέρει τα εξής:

Προς:

ΔΕΗ Α.Ε.
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 Αθήνα

Υπ’ όψη : κου Α. Ζερβού / Προέδρου και Διευθ. Συμβούλου

Κοινοποίηση:
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα

Υπ’ όψη : Υφυπουργού κου Α. Παπαγεωργίου

Γεν. Γραμματέα κου Κων/νου Μαθιουδάκη

ΛΑΓΗΕ Α.Ε
Κάστορος 72, 185 45 Πειραιάς

Υπ’ όψη : κου Αν. Γκαρή / Προέδρου και Διευθ. Συμβούλου

ΡΑΕ
Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα

Υπ’ όψη : κου Ν. Βασιλάκου / Προέδρου

Θέμα: Εφαρμογή Απόφασης ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 200/2014 και Απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) υπ. αριθμ. 6022/30.5.14 κατά των συμψηφισμών ΔΕΗ προς ΛΑΓΗΕ για τα ποσά που καταβάλλονται από την πρώτη προς αποπληρωμή Φ/Β συστημάτων του Ειδικού Προγράμματος Στεγών (ΦΕΚ Β 1079/4.6.2009), αλλά αποστερούνται από τον δεύτερο στα πλαίσια του ΗΕΠ.

Σχετ.: α) Απόφαση ΡΑΕ υπ. αριθμ. 200/2014.
β) Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) υπ. αριθμ. 6022/30.05.14.
γ) Καταγγελία ΣΠΕΦ για το θέμα με αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-176624/17.10.2013.

Αξιότιμε κε Πρόεδρε

Το θέμα των συμψηφισμών που διενεργεί η ΔΕΗ Α.Ε. προς τον ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ώστε να καλύπτει αυτή άμεσα τα ποσά που κατέβαλε για τις αποπληρωμές της προς τους παραγωγούς από οικιακά Φ/Β συστήματα (Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φ/Β Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων, ΦΕΚ Β 1079/4.6.2009), έχει πλέον σε επαρκή βαθμό κριθεί, αφενός από την ΡΑΕ (σχετ. α) σε συνέχεια σχετικής καταγγελίας του Συνδέσμου μας (σχετ. γ), όσο και από τα Πολιτικά Δικαστήρια (σχετ. β) κατόπιν Προσφυγής του ΛΑΓΗΕ κατά ΔΕΗ για το θέμα, στην οποία και ασκήσαμε κατά την εκδίκαση νομίμως Πρόσθετη Παρέμβαση υπέρ ΛΑΓΗΕ.

Με την Απόφαση 200/2014 η ΡΑΕ «…Δέχεται την καταγγελία (σ.σ. του συνδέσμου μας) κατά το μέρος που στρέφεται κατά της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς ο διενεργούμενος από την ΔΕΗ ΑΕ συμψηφισμός όπως ανωτέρω αναφέρεται, αντίκειται στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 92 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και στο πλέγμα των διατάξεων του ν. 4001/2011…».

Με την Απόφαση 6022/30.5.14 το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) δέχεται την Αίτηση και στην Απόφαση του «…Διατάσσει την καθ’ ης η αίτηση (σ.σ. ΔΕΗ) να παύσει προσωρινά να προβαίνει σε συμψηφισμούς, δια των οποίων συμψηφίζει μέρος των απαιτήσεων της αιτούσας (σ.σ. ΛΑΓΗΕ) έναντι αυτής εκ της συμμετοχής της ως προμηθεύτρια ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα ΗΕΠ προς ανταπαίτηση της έναντι της αιτούσας λόγω των καταβληθέντων από αυτήν χρηματικών ποσών σε παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (Φ/Β συστημάτων σε δώματα και στέγες κτιριακών εγκαταστάσεων)…»

Σε συνέχεια των ανωτέρω Αποφάσεων, στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, αλλά και της συμμόρφωσης απάντων στις Αποφάσεις Αρχών, Δικαστηρίων και στους Νόμους του Κράτους, παρακαλούμε όπως παύσετε τους επίμαχους συμψηφισμούς και καλύπτετε στο εξής τις συμβατικές σας υποχρεώσεις προς τους παραγωγούς του οικιακού Φ/Β προγράμματος από δικούς σας πόρους ή δανειζόμενοι νομίμως κεφάλαια κίνησης από τρίτους (π.χ. χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) και όχι αποστερώντας παρανόμως πόρους που προορίζονται πάραυτα να αποδίδονται στον ΛΑΓΗΕ Α.Ε., βάσει του ν. 4001 αλλά και των Κωδίκων, για να αποπληρώνονται εμπρόθεσμα βάσει επίσης συμβατικών υποχρεώσεων οι υπόλοιποι ηλεκτροπαραγωγοί.

Για τον ΣΠΕΦ, με εκτίμηση

Στέλιος Λουμάκης - Πρόεδρος

Όλγα Αγγελοπούλου - Γεν. Γραμματέας


Πηγή: energypress.gr

http://taxheaven.gr

 7 
 στις: Ιούλιος 23, 2014, 10:25:12 πμ 
Ξεκίνησε από TAXPLANET - Τελευταίο μήνυμα από TAXPLANET
Α. Λοβέρδος: Το «κοινωνικό σχολείο» τίθεται σε εφαρμογή από την 11η Σεπτεμβρίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
-----
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 - Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
E-mail: press@minedu.gov.gr

Μαρούσι, 22 Ιουλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το «κοινωνικό σχολείο» τίθεται σε εφαρμογή από την 11 Σεπτεμβρίου

Σύσκεψη στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και φορέων με θέμα την λειτουργία του «κοινωνικού σχολείου» πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υ.ΠΑΙ.Θ. Στην σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ανδρέας Λοβέρδος, ο Υπουργός Υγείας, κ. Μάκης Βορίδης, ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Κώστας Κουκοδήμος, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Γιάννης Ανδριανός, η Υφυπουργός Υγείας κα Κατερίνα Παπακώστα, η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., κα Τζένη Κρεμαστινού, ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας, κ. Θάνος Ασκητής, ο Πρύτανης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος και ο Πρόεδρος του Σ.Ε.Γ.Α.Σ, κ. Κώστας Παναγόπουλος.

Ο κ. Λοβέρδος παρουσίασε τους άξονες δράσης του «κοινωνικού σχολείου»:
· Η καταπολέμηση του χουλιγκανισμού στα σχολεία.
· Η καταπολέμηση της παχυσαρκίας στα παιδιά και τους νέους διά μέσου της άθλησης και της διατροφής.
· Η καταπολέμηση του εθισμού στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά, του ρατσισμού.
· Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.
· Η πρόληψη για τις μολυσματικές ασθένειες.
· Η ανάπτυξη του προγράμματος ΕΥΖΗΝ στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού .
· Η λειτουργία του προγράμματος Kids Athletics του ΣΕΓΑΣ σε όλα τα σχολεία της χώρας.
· Η εισαγωγή των εννοιών του Ολυμπισμού και των Εικαστικών στην εκπαίδευση.

Ο κ. Λοβέρδος κατά την σύσκεψη τόνισε: «Μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχουμε τελειώσει τα πιο πολλά από όσα χρειαζόμαστε για τις δράσεις που συνοδεύουν αυτό που με δύο λέξεις αποκαλούμε «κοινωνικό σχολείο». Από τις 11 Σεπτεμβρίου το «κοινωνικό σχολείο» τίθεται σε εφαρμογή».

Ο κ. Βορίδης σημείωσε: «Οι απόψεις μας συμπίπτουν. Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. θα είναι το βασικό εργαλείο μας σε αυτές τις δράσεις. Θα κάνουμε ότι μπορούμε και θα το κάνουμε γρήγορα».

Στην συνάντηση ανακοινώθηκε από τον κ. Κουκοδήμο η πιλοτική λειτουργία δύο αθλητικών σχολείων, η θεσμοθέτηση της ημέρας σχολικού αθλητισμού και η έναρξη της διαδικασίας χαρτογράφησης όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων που υπάρχουν στα σχολεία, προκειμένου να αξιοποιούνται στο γενικότερο σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Ο κ. Ανδριανός υπογράμμισε ότι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θα συνδράμει στην λειτουργία του «κοινωνικού σχολείου» με παρεμβατικές δράσεις ανάπτυξης του αθλητισμού και καταπολέμησης της παιδικής παχυσαρκίας, όπου χρειαστεί σύμφωνα με τις μετρήσεις των σχετικών προγραμμάτων.

Στην σύσκεψη αποφασίστηκε να εξεταστεί η ενεργοποίηση της επιμόρφωσης των οικογενειών σχετικά με την σεξουαλική αγωγή και τις μολυσματικές ασθένειες μέσα από τα προγράμματα των σχολών γονέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., με τα επιστημονικά εγχειρίδια που έχει ήδη προμηθευθεί το Υ.ΠΑΙ.Θ από το Ινστιτούτου Ψυχικής & Σεξουαλικής Υγείας.

Τέλος παρουσιάστηκε το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου του Georgetown, «Ολυμπισμός για την Ανθρωπότητα», από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου, κ. Αλέξη Λύρα.


http://taxheaven.gr

 8 
 στις: Ιούλιος 23, 2014, 10:25:11 πμ 
Ξεκίνησε από TAXPLANET - Τελευταίο μήνυμα από TAXPLANET
Επιστολή Ο.Ε.Ε. Δ. Κρήτης προς Βουλευτές για παράταση δηλώσεων χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

15ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΧΑΝΙΑ - ΡΕΘΥΜΝΟ

ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ 15 και ΚΡΙΑΡΗ, ΤΚ 73135, ΧΑΝΙΑ, 2ος ΟΡΟΦΟΣ
ΤΗΛ: 28210 94505-76186, ΦΑΞ: 28210 95001, e-mail : oee15pt@oe-e.gr

Χανιά 21/07/2014

Προς
Τους Βουλευτές Θερινού Τμήματος της Βουλής των Ελλήνων

Κοινοποίηση:
Υπουργός και Υφυπουργοί Οικονομικών
Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ Σαββαΐδου
Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων κ Τσαβδαρής

ΘΕΜΑ: Τροπολογία για επαναπροσδιορισμό των καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής Φορολογικών Δηλώσεων χωρίς πρόστιμα, ποινές και προσαυξήσεις.

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας τονίσουμε εντόνως ότι ως Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος εκπροσωπώντας πάνω από 2.500 οικονομολόγους και αδειούχους λογιστές σε Χανιά και Ρέθυμνο είμαστε αντίθετοι σε πρακτικές όπου απαιτείται συμμόρφωση των πολιτών ως φορολογούμενοι και την ίδια στιγμή, για τα ίδια θέματα, δεν συμμορφώνεται με τον Νόμο η ίδια η Κεντρική Διοίκηση.

Θα σας παρακαλούσαμε όπως ελέγξετε κατά πόσο η Διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών και τα Στελέχη της ΓΓΔΕ και ΓΓΠΣ συμμορφώθηκαν με τον Ν.2238/1994 άρθ 62 παρ.1 όπου αναφέρει χρονικό διάστημα 5 μηνών υποβολής των δηλώσεων, το οποίο σαφώς και δεν τηρήθηκε. Κάποιοι από τους προαναφερόμενους ενέργησαν αυτοβούλως, δεν συμμορφώθηκαν στον Νόμο και άνοιξαν το σύστημα αντί 1η Φεβρουαρίου 2014 στις 21 Μαρτίου 2014 και ο δε επαναπροσδιορισμός των ημερομηνιών που έκαναν δεν κάλυψε την διάρκεια τον 5 μηνών που ορίζει ο Νόμος.

Παρακαλούμε όπως ελέγξτε με προσοχή αν η Διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών και τα Στελέχη της ΓΓΔΕ και ΓΓΠΣ συμμορφώθηκαν με τον Ν.2238/1994 άρθρ 62 παρ 1ε όπου αναφέρει ότι το σύστημα κλείνει στις 07:00 τα ξημερώματα ενώ η Διοίκηση της Γ.Γ.Π.Σ. το έκλεισε 6 ώρες νωρίτερα αφήνοντας χιλιάδες δηλώσεις στα χέρια των λογιστών.

Επίσης παρακαλούμε όπως ελέγξετε με προσοχή αν η Διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών και τα Στελέχη της ΓΓΔΕ και ΓΓΠΣ συμμορφώθηκαν με την ΠΟΛ.1146/19.5.2014 όπου αντί να ανοίξει το σύστημα υποβολής των συμπληρωματικών εμπρόθεσμων δηλώσεων 60 ημέρες μετά την έναρξη υποβολής που ορίζει ο Νόμος (σ.σ. δηλαδή από 1η Μαρτίου 2014) τελικά άνοιξε στις 7 Ιουλίου 2014 δηλαδή επτά ημέρες πριν την λήξη.
Θεωρούμε ότι αποτελεί μέγα θέμα για την κοινωνία μας η μη τήρηση των ημερομηνιών που ορίζουν συγκεκριμένοι νόμοι σχετικά με την φορολόγηση των φυσικών και νομικών προσώπων που καλούνται να καταβάλλουν σημαντικά ποσά ένεκα του νέου φορολογικού συστήματος.

Σας καλούμε όλους να δώσετε λύση στο θέμα αυτό, όχι μόνο στην δυνατότητα αποφυγής της ποινής μη υπολογισμού των αποδείξεων δαπανών στην φορολογική δήλωση («Κωδικός 049 της δήλωσης») αλλά προχωρήστε στην δυνατότητα να δοθεί ένα μικρό διάστημα έως 28/7/2014 ώστε να υποβληθούν εμπρόθεσμα οι δηλώσεις χωρίς προσαυξήσεις, ποινές και πρόστιμα και έτσι να τηρηθεί και το γράμμα και το πνεύμα του Νόμου.


Η Γραμματέας ΟΕΕ Δυτικής Κρήτης

Ελπίδα Τσιτσιρίδη

Ο Πρόεδρος ΟΕΕ Δυτικής Κρήτης

Παντελής Πετσετάκης


http://taxheaven.gr

 9 
 στις: Ιούλιος 23, 2014, 10:25:11 πμ 
Ξεκίνησε από TAXPLANET - Τελευταίο μήνυμα από TAXPLANET
Τροπολογία από τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. για τις καθυστερημένες φορολογικές δηλώσεις


Υπέρ της αποδοχής χωρίς πρόστιμα

Τροπολογία υπέρ της αποδοχής (χωρίς πρόστιμα) των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων που θα κατατεθούν μέχρι την 31η Ιουλίου και των τροποποιητικών δηλώσεων που θα κατατεθούν μέχρι την 30η Αυγούστου, κατέθεσε χθες  ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά την πρώτη ημέρα συνεδρίασης της βουλής για το νομοσχέδιο του υπ. Τουρισμού.ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού: «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις»

Θέμα: «Ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η λήξη της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος την 14/7/2014 έφερε χιλιάδες πολίτες και λογιστές-φοροτεχνικούς σε δυσχερή θέση, με συνέπεια και την αύξηση της φορολογικής τους επιβάρυνσης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζει την ανάγκη συμμόρφωσης των πολιτών με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Μια από τις βασικές προϋποθέσεις  για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι και η τήρηση των υποχρεώσεων του ίδιου του Υπουργείου Οικονομικών. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη. Συγκεκριμένα:

-  Σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 2238/1994, οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος υποβάλλονται από την 1η Φεβρουαρίου έως την 30η Ιουνίου. Ωστόσο,  η ερμηνευτική εγκύκλιος (ΠΟΛ.1085/20.3.2014 «Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 1, 3, 6, 7 και 8 του ν.4110/2013») δημοσιεύτηκε την  20η Μαρτίου 2014 και η ηλεκτρονική εφαρμογή τέθηκε σε λειτουργία την 21η Μαρτίου 2014, δηλαδή με 47 και 48 ημέρες καθυστέρηση αντίστοιχα.

-  Προέκυψαν αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία μετά την έναρξη υποβολής των δηλώσεων – με το Νόμο 4261/2014 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ την 5η Μαΐου 2014. Επιπλέον,  προβλεπόταν η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων 60 ημέρες μετά την έναρξη υποβολής των δηλώσεων.  Ωστόσο, η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων τέθηκε σε λειτουργία την 7η Ιουλίου 2014, μόλις 7 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία.  

- Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής των δηλώσεων και ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας, παρουσιάζονταν σημαντικά τεχνικά προβλήματα στην ηλεκτρονική εφαρμογή, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση υποβολής και την ταλαιπωρία πολιτών και επαγγελματιών. Το γεγονός αυτό έχει αναγνωριστεί και από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο αντί να επιλύσει τα τεχνικά προβλήματα, ζητούσε από τους φορολογούμενους την υποβολή δηλώσεων κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες!

Με βάση τα παραπάνω, κρίνεται επιβεβλημένη η παρούσα τροπολογία - προσθήκη, με την οποία α) δεν επιβάλλεται πρόσθετος φόρος για τις εκπρόθεσμες χρεωστικές δηλώσεις, β) δεν επιβάλλεται πρόστιμο για τις εκπρόθεσμες μηδενικές ή πιστωτικές δηλώσεις, γ) υπάγονται στον αυτοέλεγχο οι εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις,  δ) αναγνωρίζονται οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών και τα ιατρικά έξοδα και ε) η προθεσμία παρατείνεται για κάθε ημέρα που δεν λειτουργεί ή παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα η ηλεκτρονική εφαρμογή του TAXISNET.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ

Άρθρο ….

1. Για τις εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2014, που θα υποβληθούν μέχρι 31/07/2014, δεν επιβάλλονται πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Οι δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται κατ’ εξαίρεση στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3296/2004.

2. Για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος  φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2014, που θα υποβληθούν μέχρι 30/09/2014, δεν επιβάλλονται πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

3. Οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994 που αφορούν το οικονομικό έτος 2014 και τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης λαμβάνονται υπόψη και στην περίπτωση που συμπεριληφθούν σε εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

4. Η προθεσμία των παραγράφων 1 και 2 παρατείνεται για κάθε ημέρα κατά την οποία δεν λειτουργεί ή παρουσιάζονται τεχνικά προβλήματα στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Αθήνα, 22  Ιουλίου 2014


Οι προτείνοντες βουλευτές

Γελαλής Δημήτρης

Τσακαλώτος Ευκλείδης

Βούτσης Νίκος

Σαμοΐλης Στέφανος

Κούβελα Φωτεινή

Μαντάς Χρήστος


--------------------------------------

Οι τροπολογίες αναμένεται να συζητηθούν στην συνεδρίαση της Τετάρτης.
http://taxheaven.gr

 10 
 στις: Ιούλιος 23, 2014, 10:25:10 πμ 
Ξεκίνησε από TAXPLANET - Τελευταίο μήνυμα από TAXPLANET
[html] Άφαντοι 6.451 φορολογούμενοι - Δεν έστειλαν ποτέ τα δικαιολογητικά των δηλώσεων οικ. έτους 2013 στις Δ.Ο.Υ.
Είχαν κληθεί από πέρυσι να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά των φορολογικών δηλώσεων και παραμένουν άφαντοι

Περισσότεροι από 346.000 φορολογούμενοι είχαν κληθεί από πέρυσι να προσκομίσουν στην εφορία τα δικαιολογητικά της φορολογικής δήλωσής τους προκειμένου να προχωρήσει η εκκαθάριση τους και από αυτούς οι 6.451 δεν ανταποκρίθηκαν ποτέ στο κάλεσμα του υπουργείου Οικονομικών.

Στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων είχε ξεκινήσει από πέρσι μία διαδικασία επιλογής φορολογικών δηλώσεων για τις οποίες οι πολίτες θα έπρεπε να επισκεφθούν την εφορία και να εμφανίσουν τα δικαιολογητικά - συνοδευτικά έγγραφα της δήλωσης προκειμένου να διασταυρωθούν τα ποσά που είχαν συμπληρώσει.

Ωστόσο για τις εφετινές φορολογικές δηλώσεις ο αριθμός των πολιτών που θα κληθούν να επισκεφθούν την εφορία είναι αρκετά περιορισμένος.

Για το οικονομικό έτος 2013 (εισοδήματα 2012) στην εφορία είχαν κληθεί 346.774 φορολογούμενοι προκειμένου να δικαιολογήσουν μέσω των απαραίτητων εγγράφων - παραστατικών όλα στοιχεία που έχουν αναγράψει στους κωδικούς των φορολογικών δηλώσεών τους. Δηλαδή το 6% επί του συνόλου των φορολογούμενων που υπέβαλαν δηλώσεις.

Από αυτούς ένας μικρός αλλά ουσιαστικός αριθμός (6.451) δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των εφόρων γεγονός που ίσως τους οδηγήσει σε φορολογικό έλεγχο των εισοδημάτων τους.Δ.Ο.Υ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δ.Ο.Υ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ
ΔΕΝ
ΑΝΤΑΠΟ-
ΚΡΙΘΗΚΑΝ
ΑΝΤΑΠΟ-
ΚΡΙΘΗΚΑΝ
ΕΚΚΑΘΑ-
ΡΙΣΜΕΝΕΣ
ΔΙΟΡΘ/ΝΕΣ
ΠΡΟΣ
ΕΚΚΑΘ.
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
%
1207 ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 61 1 60 59 0 98,3
1134 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 6751 71 6680 6587 5 98,7
1125 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 274 86 188 184 2 98,9
1411 ΘΗΒΩΝ 1389 66 1323 1312 1 99,2
4216 ΣΤ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4698 47 4651 4600 17 99,3
2513 ΚΟΡΙΝΘΟΥ 3228 74 3154 3135 2 99,5
1722 ΚΥΜΗΣ 986 15 971 966 0 99,5
4222 ΛΑΓΚΑΔΑ 931 19 912 907 1 99,6
1211 ΜΟΣΧΑΤΟΥ 1667 12 1655 1648 0 99,6
3231 Α΄ ΛΑΡΙΣΑΣ 3410 46 3364 3349 1 99,6
1203 Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ 2803 116 2687 2675 1 99,6
1112 ΙΒ΄ ΑΘΗΝΩΝ 4571 111 4460 4442 0 99,6
6211 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1044 9 1035 1030 1 99,6
1179 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 4753 119 4634 4615 2 99,6
2331 Α΄ ΠΑΤΡΩΝ 2961 80 2881 2870 1 99,7
1132 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 3690 88 3602 3591 0 99,7
1732 ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4451 86 4365 4352 0 99,7
9311 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 1160 7 1153 1149 1 99,7
1130 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 4199 135Σελίδες: [1] 2 3 ... 10
TAXPLANET © 2009

nlogn information technologies