Logo
        Σύνδεση με όνομα, κωδικό και διάρκεια σύνδεσης
  Αυτόματη επανασύνδεση:

Σελίδες: [1] 2 3 ... 10
 1 
 στις: Ιούνιος 14, 2015, 01:01:37 μμ 
Ξεκίνησε από TAXPLANET - Τελευταίο μήνυμα από TAXPLANET
Κατακόρυφη άνοδο στο κόστος των οδικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, σημαντικές αυξήσεις σε κατηγορίες προϊόντων ευρείας κατανάλωσης που θα οδηγήσουν σε ασύμμετρη επιβάρυνση του μέσου καταναλωτή και βαθύ πλήγμα στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών που θα είναι μη αναστρέψιμο, θα επιφέρει η αύξηση του ΦΠΑ, όπως αποτιμά στην επικαιροποιημένη ανάλυσή της η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας σχετικά με τις επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή του υφιστάμενου καθεστώτος.

Η ΕΣΕΕ σημειώνει ότι τάσσεται αναφανδόν εναντίον οποιοδήποτε εισπρακτικού μέτρου έμμεσης φορολογίας, που πλήττει οριζοντίως και χωρίς καμία διάκριση το σύνολο των πολιτών και δημοσιοποίησε πίνακες στους οποίους γίνεται ανάλυση της νέας κατάστασης που θα διαμορφωθεί στους κλάδους του εμπορίου, του τουρισμού, της εστίασης και των μεταφορών από τη μετάταξη των συντελεστών ΦΠΑ, με βάση τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί από την ελληνική κυβέρνηση και τους δανειστές - εταίρους.

Τα συμπεράσματα της ΕΣΕΕ που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα έχουν ως εξής:

• Οι δύο προτάσεις αναμόρφωσης του υφιστάμενου καθεστώτος ΦΠΑ, εκείνη της ελληνικής κυβέρνησης από τη μία, η οποία προβλέπει τη διαμόρφωση τριών συντελεστών ΦΠΑ 6%, 11% και 23%,αλλά και εκείνη των δανειστών μας από την άλλη με 2 μόνο συντελεστές 11% και 23%, αναμένεται να προκαλέσουν κύμα ανατιμήσεων στις τιμές προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών. Ειδικότερα,στον κλάδο του Εμπορίου και σε αντίθεση με τα προηγούμενα σενάρια μετάταξης των συντελεστών ΦΠΑ, τα οποία διακρίνονταν για τον ελαστικότερο χαρακτήρα τους, θα καταγραφούν σημαντικές αυξήσεις σε κατηγορίες προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Σύμφωνα με την ελληνική πρόταση, τα οφέλη που προκύπτουν από τις ανεπαίσθητες μειώσεις των τιμών σε κάποια βασικά είδη διατροφής (από το 13% στο 11%) όπως και η πρόβλεψη διατήρησης ενός μειωμένου συντελεστή 6%, εκτιμάται πως θα εξανεμιστούν πλήρως από τη μετάταξη όλων των τυποποιημένων και συσκευασμένων προϊόντων (κυρίως σε Supermarkets) στον υψηλό συντελεστή 23%, επιβαρύνοντας οριζόντια το καταναλωτικό κοινό. Η μεσοσταθμική αύξηση σε βασικά είδη διατροφής θα κυμανθεί μεταξύ 8% - 10%, ενώ δεν θα πρέπει να λησμονείται το γεγονός πως σε περίπτωση κατάργησης του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου (μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ κατά 30%), η παραπάνω επιβάρυνση θα προσεγγίσει το 13%.

Η πρόβλεψη συλλογής φορολογικών εσόδων μεγέθους 18,87 δις ευρώ από το ΦΠΑ, αυξημένων κατά 1,36 δις ευρώ σε σύγκριση με το υπάρχον καθεστώς, θα αποτελέσει ένα ανεπανόρθωτο πλήγμα στην προσπάθεια τόνωσης της καταναλωτικής δαπάνης και ανάταξης της πραγματικής οικονομίας. Ηπιότερη διαφαίνεται η πρόταση των δανειστών όπως αυτή αποτυπώνεται μέσω της εφαρμογής ενός ενιαίου συντελεστή 11% για όλα ανεξαιρέτως τα τρόφιμα και ενός υψηλού συντελεστή 23% για τα λοιπά προϊόντα και υπηρεσίες που εντάσσονται στον κλάδο του Εμπορίου, μειώνοντας ελαφρώς τα προσδοκώμενα κρατικά έσοδα (17,43 δις ευρώ). Παρόλα αυτά και σε αυτή την περίπτωση μεγάλοι χαμένοι θα είναι οι κάτοικοι της νησιωτικής Ελλάδας, οι οποίοι θα βιώσουν μία δραματική συρρίκνωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματός τους.

• Ακόμη μία φορολογική μεταρρύθμιση σχεδιάζεται στη βάση εισπρακτικών κριτηρίων και υπό την πίεση επίτευξης δημοσιονομικών στόχων, χωρίς καμία πρόβλεψη για τη διασφάλιση αναπτυξιακών προοπτικών που θα συντελούσαν στην αποτελμάτωση της ελληνικής οικονομίας. Η παροχή κινήτρων τόνωσης της καταναλωτικής δαπάνης σε συνδυασμό με την ενδυνάμωση και τον εκσυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης (ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των δηλωθέντων στοιχείων, λογισμικά ανίχνευσης και πάταξης της φοροδιαφυγής ιδίως στο ΦΠΑ, η διασύνδεση των ταμειακών με τη ΓΓΠΣ κ.α.) εκτιμάται πως θα συνεισφέρει ουσιωδώς στην εξασθένιση του κινήτρου της φοροδιαφυγής και στην εμπέδωση της στοιχειώδους φορολογικής συνείδησης που πρέπει να διακρίνει το σύνολο των υπόχρεων φυσικών προσώπων.

• Παρόλα αυτά η ενδεχόμενη κατάργηση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ στα νησιά θα αποτελέσει ένα αδυσώπητο χτύπημα για τη νησιωτική Ελλάδα και την εθνική οικονομία εν γένει. Θα πρέπει να υπάρχει η πρόβλεψη καθιέρωσης ενός ευνοϊκότερου καθεστώτος, όσον αφορά τη διαμόρφωση των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά, προκειμένου οι κάτοικοί τους να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο συγκριτικά αυξημένο σε σχέση με την ηπειρωτική Ελλάδα κόστος διαβίωσης που αντιμετωπίζουν.

«Πρέπει να γίνει κατανοητό πως ο μειωμένος ΦΠΑ δε θεσπίστηκε με βάση ούτε χαριστικά αλλά ούτε και επιλεκτικά κριτήρια, αλλά αντισταθμίζει τα έξοδα που καταβάλλονται για τη μεταφορά προϊόντων από και προς την ηπειρωτική Χώρα, το κοινώς γνωστό ως «θαλάσσιο μεταφορικό ισοδύναμο». Κατά γενική παραδοχή η οικονομική δομή των κοινωνιών αυτών, βρίσκεται σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, εξαιτίας του υψηλού κόστους μεταφοράς, ενώ τα διάσπαρτα νησιά του Αιγαίου είναι απόλυτα εξαρτημένα από τις μεταφορές των προϊόντων σε αυτό», όπως σημειώνει η ΕΣΕΕ.

• Η επικείμενη αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ στον κλάδο του τουρισμού (από 6,5% στο 11%) σε συνδυασμό με την εκτόξευση του ΦΠΑ στο 23% στον κλάδο της εστίασης , θα οδηγήσουν στην απεμπόληση πληθώρας εθνικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και στην ασύμμετρη επιβάρυνση του μέσου καταναλωτή.

Πιο αναλυτικά και με βάση τα στοιχεία της ΕΣΕΕ, μπορεί η υιοθέτηση συντελεστή ΦΠΑ 11% στον κλάδο του τουρισμού και 23% σε εκείνον της εστίασης να επιφέρει αθροιστική αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 784,72 εκ. ευρώ (πρόταση δανειστών), το πλήγμα όμως που θα υποστεί η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και η αγορά εν γένει θα είναι μη αναστρέψιμο. "Ας ελπίσουμε πως θα πρυτανεύσει εν τέλει η λογική και θα εισακουστούν τα αιτήματα των εκπροσώπων της αγοράς περί μετάταξης στο μειωμένο συντελεστή 11%και των παρεχόμενων υπηρεσιών στον κλάδο της εστίασης (πρόταση ελληνικής Κυβέρνησης)" αναφέρει η ΕΣΕΕ.

• Η επιβολή συντελεστή ΦΠΑ 23% αναμένεται πως θα προκαλέσει κατακόρυφη άνοδο και στο κόστος των οδικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών. Είναι δεδομένο πως η αύξηση του σχετικού φόρου θα μετακυλιστεί αποκλειστικά και μόνο στο επιβατικό κοινό (επιβάρυνση ταξιδιωτών κατά 519,17 εκ. ευρώ με βάση τα στοιχεία που παρατίθενται στους πίνακες που ακολουθούν), προκαλώντας μείωση της ζήτησης και την επακόλουθηαπεμπόληση των επιπρόσθετων κρατικών φορολογικών εσόδων.

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, επισημαίνει πως η ανάληψη οποιασδήποτε πρωτοβουλίας αναδιάρθρωσης του υφιστάμενου καθεστώτος ΦΠΑ, είτε από τους εγχώριους θεσμούς είτε κατόπιν υποδείξεων από τους δανειστές θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα την προστασία των αδύναμων και των μεσαίων εισοδημάτων. «Η τόνωση των κρατικών φορολογικών εσόδων, συνεπικουρούμενη και από την αυξητική τάση της ιδιωτικής κατανάλωσης στη διάρκεια του 2014, θα επιτελεστεί τόσο μέσω της εξυγίανσης, της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού της φορολογικής διοίκησης όσο και της παροχής των απαραίτητων κινήτρων που θα βοηθήσει την πραγματική οικονομία να εξέλθει από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται», καταλήγει η ανακοίνωση.

 2 
 στις: Ιούνιος 14, 2015, 12:44:14 μμ 
Ξεκίνησε από TAXPLANET - Τελευταίο μήνυμα από TAXPLANET
Στα πλαίσια των οδηγιών για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων το 2015 η επιστημονική ομάδα της Taxplanet αναλύει τον τρόπο φορολόγησης των κερδών από μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και ομόλογα.

Οι μεταβολές στο φορολογικό χειρισμό έλαβαν χώρα με την έναρξη ισχύος των άρθρων 42 και 43 του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013). Οι συγκεκριμένες διατάξεις του Κώδικα τροποποιήθηκαν με τους ν. 4254/2014 και 4316/2014 και εν συνεχεία ερμηνεύτηκαν από την ΠΟΛ 1032/2015.

Κέρδη από πώληση μετοχών

Αναφορικά με την υπεραξία που αποκτά φυσικό πρόσωπο από τη μεταβίβαση μετοχών και άλλων κινητών αξιών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά, διευκρινίζεται ότι εφόσον αυτή αφορά τίτλους που έχουν αποκτηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2009, απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος, ανεξάρτητα του ποσοστού συμμετοχής του μεταβιβάζοντος στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.
Αντίθετα, για τίτλους που έχουν αποκτηθεί μετά την 1.1.2009, η απαλλαγή από το φόρο υπεραξίας παρέχεται μόνον όταν ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό μικρότερο από μισό τοις εκατό (0,5%).

Κέρδη από πώληση αμοιβαίων κεφαλαίων

Τα αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν μερίδια των λεγόμενων ΟΣΕΚΑ, τα αρχικά των οποίων σημαίνουν «Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες». Η φορολόγηση των κερδών από αμοιβαία κεφάλαια εξαρτάται από την έδρα των εν λόγω οργανισμών.
Πιο συγκεκριμένα, η υπεραξία που αποκτούν οι μεριδιούχοι από την εκποίηση μεριδίων ημεδαπών ΟΣΕΚΑ απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος, δεδομένου ότι έχουν εφαρμογή οι ειδικότερες διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 103 του ν.4099/2012, οι οποίες δεν καταργήθηκαν με το ν.4172/2013. Αναφορικά με την πώληση μεριδίων από ΟΣΕΚΑ της ΕΕ, ισχύει η ίδια φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας, κατά τα προβλεπόμενα στην πάγια νομολογία ΔΕΕ (C-370/11, Επιτροπή κατά Βελγίου), περί εξομοίωσης με τους μεριδιούχους των ημεδαπών ΟΣΕΚΑ.
Στον αντίποδα, η υπεραξία που προκύπτει από την εκποίηση μεριδίων από ΟΣΕΚΑ με έδρα σε τρίτες χώρες φορολογείται με 15%, βάσει του άρθρου 43 του ν. 4172/2013, ελλείψει απαλλακτικής διάταξης.

Κέρδη από πώληση ομολόγων

Βάσει της περίπτωσης δ) της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013, η υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση ομολόγων υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Παρόλα αυτά, στην προηγούμενη διάταξη δεν εμπίπτει η τυχόν διαφορά που προκύπτει μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της αξίας κτήσης των εταιρικών ομολόγων, κατά την ημερομηνία λήξης τους, λόγω απόκτησής τους στη δευτερογενή αγορά. Επισημαίνεται επίσης ότι από το φόρο εισοδήματος απαλλάσσεται η υπεραξία από τη μεταβίβαση ημεδαπών εταιρικών ομολόγων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.3156/2003, καθόσον οι διατάξεις αυτές ως ειδικότερες υπερισχύουν του άρθρου 42 του ν.4172/2013. Όμοιος φορολογικός χειρισμός εφαρμόζεται για εταιρικά ομόλογα που έχουν εκδοθεί από εταιρείες ΕΕ και ΕΟΧ/ΕΖΕΣ, στα πλαίσια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα.
Αναφορικά με τα κρατικά ομόλογα ημεδαπής ή αλλοδαπής, το κέρδος από τη μεταβίβαση τους φορολογείται με 15%, δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη ειδική απαλλακτική διάταξη.

Εισόδημα από μερίσματα, τόκους και τοκομερίδια

Το εισόδημα από μερίσματα φορολογείται με συντελεστή 10% (άρθρο 40 του ΚΦΕ), ο οποίος παρακρατείται από τις ελληνικές επιχειρήσεις και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των μετόχων. Αναφορικά με τα μερίσματα αλλοδαπών εταιρειών, οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας υποχρεούνται να τα περιλαμβάνουν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους, ενώ δύνανται να συμψηφίσουν το φόρο που κατέβαλαν στην αλλοδαπή (άρθρο 9 του ν. 4172/2013 και ΠΟΛ 1026/2014).
Το εισόδημα που αποκτά κάποιος φορολογούμενος από τον τόκο αμοιβαίου κεφαλαίου ή/και από τοκομερίδιο (κουπόνι) ομολόγου, εμπίπτει στην κατηγορία των εισοδημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 40 του ν. 4172/2013.
Κατ’ επέκταση, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ανέρχεται σε 15% με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.

Πρακτικά παραδείγματα

1. Ένας επενδυτής κατέχει εταιρικό ομόλογο της ελληνικής εταιρείας Α, ονομαστικής αξίας 1.000€ με απόδοση 10% ετησίως. Απέκτησε το συγκεκριμένο ομόλογο έναντι 900€ στη δευτερογενή αγορά στις 01/01/2014 και το πούλησε στις 31/12 του ίδιου έτους έναντι 950€, αφού έλαβε το τοκομερίδιο που του αναλογούσε.
Ο επενδυτής θα φορολογηθεί με 15% επί του κουπονιού το οποίο ανέρχεται σε 100€ (1.000€ * 10%), ενώ η φορολογική του είναι 15€ (100€*15%). Η υπεραξία ύψους 50€ που προέκυψε από την αγοραπωλησία του ομολόγου στη δευτερογενή αγορά απαλλάσσεται από το φόρο υπεραξίας κεφαλαίου.

2. Ένας επενδυτής αγόρασε στις 05/03/2014 10 μερίδια διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου οργανισμού με έδρα στα νησιά Μάρσαλ, έναντι 10.000€. Στις 22/10 του ίδιου έτους αποφάσισε να πουλήσει τα μερίδια που κατείχε έναντι 11.500€.
Δεδομένου ότι η έδρα του ΟΣΕΚΑ βρίσκεται σε χώρας εκτός της ΕΕ και συγκεκριμένα σε μη συνεργάσιμο κράτος, η υπεραξία από τη μεταβίβαση των τίτλων υπόκειται σε φορολογία 15%, η οποία υπολογίζεται σε 225€ με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Σημειώνεται ότι φορολογούμενοι που υπάγονται στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού δεν υπόκεινται στο συγκεκριμένο φόρο καθώς φορολογούνται στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή.

Σύνοψη και συμπεράσματα

Η ψήφιση και έναρξη ισχύος του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) δημιούργησε αρκετές αναταράξεις στις χρηματιστηριακές συναλλαγές. Αυτές πήγαζαν από ζητήματα αναφορικά με τον σαφή ορισμό της υπεραξίας και την επιβολή του αναλογούντος φόρου καθώς και τη δυνατότητα συμψηφισμού ζημιών.
Παρόλα αυτά, αρκετά ζητήματα διευθετήθηκαν με τις τροποποιήσεις που επήλθαν στα σχετικά άρθρα του ΚΦΕ και με τη δημοσίευση της ΠΟΛ 1032/2015, με το νέο πλαίσιο να συνοψίζεται στην ακόλουθη ανάλυση.

Φορολογία 15% ως απόδοση κεφαλαίου (Κωδ. 667, 669)

Τόκοι Καταθέσεων.
Κουπόνια Ομολόγων.
Fixed income Αμοιβαίων.
Λοιπές ετήσιες αποδόσεις.


Φορολογία 15% ως υπεραξία κεφαλαίου (Κωδ. 829, 865)

Υπεραξία Κρατικών Ομολόγων.
Υπεραξία Εταιρικών Ομολόγων εκτός ΕΕ/ΕΟΧ/ΕΖΕΣ (άρα εκτός Ελβετίας).
Κέρδη από παράγωγα προϊόντα.
Κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές σε νομίσματα.


Απαλλαγή Φορολογίας (Κωδ. 659)

Υπεραξία Εταιρικών Ομολόγων εντός ΕΕ/ΕΟΧ/ΕΖΕΣ(άρα εντός και Ελβετίας).
Κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων.

Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2014 (οικ. έτους 2015) περιλαμβάνει όλους τους απαραίτητους κωδικούς για τη συμπλήρωση εισοδημάτων και κερδών από τις παραπάνω πηγές του εσωτερικού και του εξωτερικού, με αποτέλεσμα ο φορολογούμενος να μη χρειάζεται να επισκέπτεται την Εφορία για την αυτοαπόδοση των αναλογούντων φόρων.
Πάντως, αξίζει να τονιστεί ότι σε περίπτωση ελέγχου απαιτείται η προσκόμιση των εγγράφων που δικαιολογούν τα συμπληρωθέντα ποσά, ενώ όταν πρόκειται για έγγραφα αλλοδαπής προέλευσης απαιτείται πιστή μετάφραση και ικανοποίηση των όρων γνησιότητας (apostile, προξενική θεώρηση κτλ.).

Γράφει ο Μιχαήλ Παπατζιτζές, Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός

 3 
 στις: Ιούνιος 14, 2015, 12:02:01 μμ 
Ξεκίνησε από TAXPLANET - Τελευταίο μήνυμα από TAXPLANET
Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2015
 
Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το οικ. έτος 2015 κοινοποίηση η ΓΓΔΕ, προκειμένου να βοηθήσει στην ορθή υποβολή της δήλωσης η οποία υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2015.


Δείτε εδώ το φυλλάδιο με τις οδηγίες.

 4 
 στις: Μάιος 23, 2015, 06:05:18 μμ 
Ξεκίνησε από TAXPLANET - Τελευταίο μήνυμα από TAXPLANET
Σε συνέχεια προηγούμενου άρθρου, επισημαίνουμε τα στοιχεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2014.

 1. Σε πολλές περιπτώσεις δεν εμφανίζονται τα στοιχεία των ακινήτων στο έντυπο Ε2 προσυμπληρωμένα βάσει του Ε9 ή του περσινού Ε2. Σε τέτοιες περιπτώσεις μην προχωρήσετε στη συμπλήρωση των στοιχείων, αλλά αναμείνατε, καθώς σταδιακά συνεχίζεται η ενημέρωσή τους από τη ΓΓΠΣ.

2. Σχετικά με τους τόκους των καταθέσεων έχουν διαπιστωθεί περιπτώσεις που ο φόρος τόκων δεν έχει υπολογιστεί σωστά. Μάλιστα εάν λόγω στρογγυλοποίησης υπερβαίνει το 15% του ποσού των τόκων, τότε με την καταχώρηση η δήλωση πάει για εκκαθάριση στη ΔΟΥ. Είναι σημαντικό λοιπόν να γίνεται επαλήθευση του υπολογισμού του φόρου των τόκων και σε περίπτωση απόκλισης δεκαδικών να διορθώνεται πριν την αποστολή της δήλωσης.

3. Εκκρεμεί η έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου για τον τρόπο φορολόγησης της ιδιοχρησιμοποίησης των αγροτεμαχίων.

4. Προσοχή μεγάλη απαιτείται αναφορικά με τις αγροτικές επιδοτήσεις – αποζημιώσεις και την ορθή συμπλήρωση του Ε3. Άποψή μας είναι ότι απαιτείται να εκδοθούν οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση ειδικά αυτών των περιπτώσεων έτσι ώστε να αποφευχθούν λάθη στην υποβολή των εντύπων. 

5. Αναμένεται επίσης η εγκύκλιος για τις εκπιπτόμενες δαπάνες. 
 
6. Δεν έχει διευκρινιστεί ο τρόπος φορολόγησης του εισοδήματος από φωτοβολταϊκά άνω των 10kw.

Σήμερα αναμένεται η ανάρτηση των ποσών που καταβλήθηκαν από τους φορολογούμενους για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων στους κωδικούς 727-728 από τη ΓΓΔΕ. Παράλληλα θα ενημερωθεί και ο πίνακας  των τόκων καταθέσεων με το όνομα του πρώτου δικαιούχου στον κάθε τραπεζικό λογαριασμό.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι είναι έντονη η κινητοποίηση των συναδέλφων λογιστών για καταγραφή των προβλημάτων κατά την υποβολή των δηλώσεων, αλλά και την καταγραφή περιπτώσεων ακραίας και άδικης φορολόγησης με στόχο την ευαισθητοποίηση των αρμόδιων για άμεση αλλαγή των διατάξεων. 

 5 
 στις: Μάιος 23, 2015, 06:03:17 μμ 
Ξεκίνησε από TAXPLANET - Τελευταίο μήνυμα από TAXPLANET
Ρεαλιστικό σενάριο ή επιστημονική φαντασία;

Γίνεται προσπάθεια τις τελευταίες ημέρες από το Οικονομικό Επιμελητήριο, φορείς, ανεξάρτητους λογιστές να εκτεθούν και να αναλυθούν οι λόγοι που δεν μπορεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων να θεωρηθεί ρεαλιστική. 


Στο πλαίσιο αυτό παραθέτουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί από συνεργάτες αλλά και την επιστημονική μας ομάδα και που απομακρύνουν καθημερινά την όποια πιθανότητα να υποβληθούν εμπρόθεσμα οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014 μέχρι το τέλος του Ιουνίου.

Το σύστημα για την υποβολή δηλώσεων Φυσικών Προσώπων άνοιξε στις 15 Μαΐου και ήδη παρατηρήθηκαν τα πρώτα προβλήματα κατά τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων. 

1. Διαπιστώνονται λάθη στα Τεκμήρια Αυτοκινήτων – Αυτοκίνητο  1395 κ. εκ. για 6 μήνες στην κυριότητα του Ιδιοκτήτη εμφανίζει αντικειμενική δαπάνη 5.200€ αντί για 2.600€.


2. Οι κωδικοί 727-728 για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων αναμενόταν να είναι προσυμπληρωμένοι από τη ΓΓΠΣ, κάτι που δεν έγινε μέχρι στιγμής. Έτσι, απαιτείται οι φορολογούμενοι να απευθυνθούν στα Τραπεζικά ιδρύματα για την προμήθεια των σχετικών βεβαιώσεων με την αναμενόμενη ταλαιπωρία αλλά και καθυστέρηση που αυτό συνεπάγεται.

3. Σε πολλές περιπτώσεις το Κοινωνικό Μέρισμα δεν είναι προσυμπληρωμένο από την ΓΓΠΣ.

4. Εκκρεμεί διευκρινιστική εγκύκλιος για την Ιδιόχρηση Αγροτεμαχίων και τον υπολογισμό Αντικειμενικής Αξίας με το ΑΑ Γης, κάτι που δυσκολεύει χιλιάδες ιδιοκτήτες που έχουν ένα μικρό εισόδημα από τα αγροτεμάχιά τους.

5. Ακόμα, αναμένεται η πολυσυζητημένη εγκύκλιος σχετικά με τις μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες που θα «ξεκλειδώσει» τις δηλώσεις όχι μόνο των φυσικών αλλά και των νομικών προσώπων.

6. Όσοι θέλουν να εκχωρήσουν ανείσπρακτα εισοδήματα από ακίνητα στο Δημόσιο, θα πρέπει να προσέλθουν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

7. Σε περιπτώσεις ύπαρξης τόκων καταθέσεων, θα πρέπει να γίνει «μίνι» συμβούλιο μεταξύ των συνδικαιούχων των κοινών τραπεζικών λογαριασμών για τον τρόπο κατανομής των τόκων, επειδή πλέον στο όνομα του κάθε συνδικαιούχου εμφανίζεται το σύνολο των τόκων.

8. Υπενθυμίζουμε ότι το σύστημα ενώ από διατάξεις του προηγούμενου ΚΦΕ, αλλά και από διαβεβαιώσεις υπηρεσιακών παραγόντων αναμενόταν να ανοίξει στις 01/02/2015, τελικά άνοιξε στις 15/5/2015!

Λαμβάνοντας υπόψη τους ρυθμούς που υποβάλλονται μέχρι στιγμής οι φορολογικές δηλώσεις, είναι φανερό ότι το χρονικό περιθώριο που δόθηκε για την υποβολή σχεδόν 6.000.000 δηλώσεων είναι ανεπαρκές. Αρχική μέριμνα του Υπουργείου θα έπρεπε να είναι η άμεση επίλυση των προβλημάτων που προέκυψαν και εν συνεχεία μια χρονική παράταση τέτοια που να επιτρέπει την ομαλή εισαγωγή των δηλώσεων στο σύστημα.

Επειδή ο έγκαιρος εντοπισμός και η παρουσίαση των προβλημάτων που διαπιστώνονται από τις πρώτες μέρες λειτουργίας του συστήματος, είναι απόλυτα αναγκαίος για να υπάρξει και η αντίστοιχη πίεση από όλους τους φορείς εκπροσώπησης του κλάδου προς το υπουργείο οικονομικών για άμεση επίλυση, θα επικαιροποιούμε σε καθημερινή βάση όλες τις περιπτώσεις λαθών που εντοπίζονται. Μείνετε συντονισμένοι!

 6 
 στις: Μάιος 18, 2015, 09:46:19 πμ 
Ξεκίνησε από TAXPLANET - Τελευταίο μήνυμα από TAXPLANET
Ξεκινάει ο «Γολγοθάς» για φορολογουμένους και λογιστές, καθώς μόλις χθες άνοιξε το ηλεκτρονικό σύστημα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Σε διάστημα 45 ημερών (συμπεριλαμβανομένων και των Σαββατοκύριακων) πρέπει να υποβληθούν 6 εκατ. φορολογικές δηλώσεις. Αυτό σημαίνει ότι σε καθημερινή βάση πρέπει το ηλεκτρονικό σύστημα να μπορεί να υποδέχεται περισσότερες από 133.000 δηλώσεις.
 Είναι ένα ανέφικτο εγχείρημα, δεδομένου ότι στο παρελθόν μόνο τις τελευταίες ημέρες, πριν από τη λήξη των προθεσμιών, είχε διαπιστωθεί τέτοια κινητικότητα. Φέτος, όμως, τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα, κυρίως για τους λογιστές. Και αυτό διότι θα πρέπει μέχρι το τέλος Ιουνίου να συμπληρώσουν τις φορολογικές δηλώσεις 6 εκατ. φυσικών προσώπων, 200.000 νομικών προσώπων, να υποβληθούν οι δηλώσεις ΦΠΑ και μάλιστα με το καινούργιο έντυπο και όλα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι το ηλεκτρονικό σύστημα θα αντέξει.

Προσυμπληρωμένα

Είναι αλήθεια ότι το Taxisnet δεν μπορεί να υποδεχθεί σε καθημερινή βάση τέτοιο όγκο δεδομένων, 133.000 δηλώσεις ημερησίως. Είναι ενδεικτικό ότι το 2014 η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων παρακαλούσε με ανακοινώσεις της τους φορολογουμένους να υποβάλλονται οι δηλώσεις από τις 10 το βράδυ και μετά προκειμένου να μην πέσει το σύστημα. Σε κάθε περίπτωση, η παράταση θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Το πιθανότερο μέχρι τα τέλη Ιουλίου, ημερομηνία που θα πρέπει να καταβληθεί και η πρώτη δόση του φόρου από όσους «λάβουν» χρεωστικό σημείωμα από την εφορία.

Ακόμα όμως και αυτό το χρονικό διάστημα δεν φαίνεται να επαρκεί, αναφέρουν οι λογιστές. Πάντως, όλα αυτά συμβαίνουν σε μία περίοδο που τα κρατικά ταμεία είναι άδεια. Τη στιγμή που αναζητούνται χρήματα για να εξυπηρετηθούν οι εσωτερικές ανάγκες του κράτους, κυρίως μισθοί και συντάξεις.

Η φορολογική δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, με τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν οι φορολογούμενοι μέσω της ειδικής εφαρμογής του Taxisnet.

Φέτος, έχουν επέλθει αρκετές αλλαγές στους κωδικούς, αλλά και στη διαδικασία συμπλήρωσης της δήλωσης η οποία έχει απλοποιηθεί, καθώς πολλά δεδομένα είναι προσυμπληρωμένα.

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία όλων των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία, συντάξεις και οι φόροι που έχουν παρακρατηθεί εμφανίζονται και φέτος προσυμπληρωμένα. Το ίδιο ισχύει για τα στοιχεία αυτοκινήτων και κατοικιών στον πίνακα της ιδιοκατοίκησης. Σε πληροφοριακό πίνακα, έχουν αναρτηθεί οι τόκοι καταθέσεων και στις επόμενες ημέρες, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα ενημερωθούν κατ’ αντίστοιχο τρόπο και για τα ποσά που κατέβαλαν μέσα στο 2014 για την εξυπηρέτηση των δανείων τους.

Επίσης, με τη συμπλήρωση του εντύπου Ε2 (εισοδήματα από ακίνητα) τα ποσά μεταφέρονται αυτόματα στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1, λαμβάνοντας υπόψη και την πιθανή εκχώρηση μισθώματος στον αρμόδιο προϊστάμενο της ΔΟΥ. Σημειώνεται ότι οι φορολογούμενοι μπορούν να πληρώσουν τον φόρο εφάπαξ με έκπτωση 2% επί του συνολικού ποσού είτε σε τρεις διμηνιαίες δόσεις. Η προθεσμία για την καταβολή της πρώτης είναι η 31η Ιουλίου.
Ωστόσο, λόγω της αλλαγής της φορολογικής νομοθεσίας έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στο έντυπο Ε1. Στο πλαίσιο αυτό, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Οι κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα μόνον όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, από πηγές Ελλάδας. Αντιθέτως, ένας κάτοικος εξωτερικού που διαθέτει π.χ. δευτερεύουσα κατοικία/επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή προβαίνει σε αγορά ακινήτου/αυτοκινήτου στην Ελλάδα, εφόσον δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στη χώρα μας, δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

2. Ο πίνακας 4 του Ε1, που αφορά τα εισοδήματα όλων των φορολογουμένων, έχει αναμορφωθεί πλήρως ενσωματώνοντας τις αλλαγές που επήλθαν με τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Καταγράφονται οι επτά πηγές προέλευσης των εισοδημάτων που προέρχονται από:

- Μισθωτή υπηρεσία και συντάξεις.
- Εισοδήματα Αξιωματικών και Κατώτερου Πληρώματος Εμπορικού Ναυτικού.
- Αγροτική Επιχειρηματική Δραστηριότητα.
- Επιχειρηματική Δραστηριότητα.
- Μερίσματα - Τόκοι - Δικαιώματα.
- Εισόδημα από Ακίνητη Περιουσία.
- Εισόδημα από Υπεραξία Μεταβίβασης Κεφαλαίου (υπεραξία από πώληση ακινήτου).

3. Τόκοι καταθέσεων εξωτερικού. Οι κάτοικοι Ελλάδας θα περιλάβουν τους τόκους καταθέσεων που προκύπτουν από την αλλοδαπή στη δήλωσή τους και στον βαθμό που δεν τους έχουν εισαγάγει στην Ελλάδα μέσω κάποιας τράπεζας, θα πληρώσουν το φόρο 15% επί των τόκων, με την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

4. Με τη συμπλήρωση του εντύπου Ε2 (εισοδήματα από ακίνητα) τα ποσά μεταφέρονται αυτομάτως στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

5. Τα στοιχεία που αφορούν στα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, συντάξεις, όπως και οι φόροι που έχουν παρακρατηθεί, θα εμφανίζονται και φέτος προσυμπληρωμένα.

6. Κατά τη συμπλήρωση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), που για πρώτη φορά προστίθεται φέτος στο έντυπο Ε1, θα γίνεται ηλεκτρονικός έλεγχος ορθής συμπλήρωσης.

7. Τις επόμενες μέρες, οι φορολογούμενοι θα έχουν πρόσβαση σε πίνακα πληροφοριακού χαρακτήρα μέσω του οποίου θα ενημερώνονται για όλα τα ποσά που κατέβαλαν μέσα στο 2014 για την εξυπηρέτηση των δανείων τους (τοκοχρεολυτικές δόσεις).

8. Σε ειδικό πίνακα θα εμφανίζονται και φέτος οι τόκοι των τραπεζικών καταθέσεων. Αν υπάρχουν εισοδήματα από τόκους, πρέπει να δηλωθούν στο έντυπο Ε1 το μεικτό ποσό των τόκων και ο σχετικός φόρος. Το εισόδημα αυτό φορολογείται πλέον στη δήλωση και αφαιρείται ο φόρος που έχει παρακρατηθεί. Αν δεν αναφερθεί στη δήλωση, ο φορολογούμενος θεωρείται ότι έχει υποβάλει ανακριβή δήλωση. Οι καταθέτες θα κληθούν να εμφανίσουν σε ξεχωριστούς κωδικούς τους τόκους που προέρχονται από τις καταθέσεις εσωτερικού και αυτούς που προέρχονται από τις καταθέσεις εξωτερικού.

9. Οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων, μετοχών, συμμετοχές σε επιχειρήσεις κ.ά.) θα δηλωθούν μία προς μία αναλυτικά. Τεκμήριο που δηλώνεται ξεχωριστά αποτελεί η χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε ή η τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων (αυτό ίσχυε και τα προηγούμενα χρόνια), ενώ φέτος θα προστεθεί κωδικός ακόμη και για τις γονικές παροχές σε χρήμα για ποσά άνω των 300 ευρώ.

 7 
 στις: Μάιος 10, 2015, 11:56:47 πμ 
Ξεκίνησε από TAXPLANET - Τελευταίο μήνυμα από TAXPLANET
Αυξάνεται μέρα με τη μέρα ο λογαριασμός

Μέχρι τα 5,5 δισ. ευρώ αναμένεται να φτάσουν τα μέτρα που θα επιβάλλει η κυβέρνηση στους Έλληνες φορολογούμενους. Το πακέτο των μέτρων που βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εξαρτάται από το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2015. Τις τελευταίες ώρες τα δύο μείζονα θέματα είναι του ΦΠΑ και τις ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

ΦΠΑ

Την καθιέρωση δύο συντελεστών προβλέπει η συμφωνία σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων. Ο χαμηλός συντελεστής αναμένεται στο 6,5% και 8%, (στον οποίο θα ενταχθούν φάρμακα, βιβλία και βασικά είδη διατροφής), ενώ ο ενιαίος σε 17 και 18%. Έτσι οι τρεις σημερινούς συντελεστές που υπάρχουν σήμερα (23%, 13%, 6,5%) καταργούνται. Η κυβέρνηση προτείνει να ενταχθεί στο χαμηλό συντελεστή και η διαμονή στα ξενοδοχεία ,αλλά οι δανειστές θέλουν να τη βάλουν στον ενιαίο.

Εισφορά αλληλεγγύης

Παραμένει για όλους η εισφορά αλληλεγγύης και μάλιστα επανέρχεται στα προ της 1ης Ιανουαρίου 2015 επίπεδα για εισοδήματα άνω των 30.000 ή 50.000 ευρώ, που χάνουν την έκπτωση του 30% που θα ίσχυε φέτος. Προβλέπεται κλιμακωτή εισφορά 1-4%, που παρακρατείται ήδη από τον Ιανουάριο στους μισθούς από 12.000 ευρώ και άνω.

Φόρος πολυτελούς διαβίωσης

Αύξηση του φόρου για αυτοκίνητα, πισίνες, αεροσκάφη. Για τα αυτοκίνητα από 1.929-2.500 κυβικά μέτρα ο φορος παραμένει στο 5% επί της τεκμαρτής δαπάνης, ενώ για υψηλότερου κυβισμού αυξάνεται από 10% σε 13%. Για τις πισίνες αυξάνεται από 10% σε 13%, για τα σκάφη αναψυχής πάνω από 5 μέτρα θα διαμορφώνεται στο 5%, από 8-9 μέτρα στο 10% και για μεγαλύτερα των 10 μέτρων στο 13%.

ΕΝΦΙΑ

Θα διατηρηθεί και φέτος, με μείωση των αντικειμενικών αξιών. Η μείωση θα έρθει τον Ιούνιο. Κυβερνητικές πηγές δείχνουν έκπτωση 20% για τους μικρούς, μέσω της μείωσης των αντικειμενικών, αλλά δεν αποκλείονται αλλαγές σε όσους έχουν μεγαλύτερη περιουσία.

Αφορολόγητο

Στις καλένδες το προεκλογικό μέτρο του ΣΥΡΙΖΑ, που είχε τάξει αφορολόγητο 12.000 ευρώ και αναγκάζεται να εγκαταλείψει το μέτρο.

Κίνητρα για αποδείξεις

Προωθείται η υποχρεωτική χρήση πλαστικού χρήματος αντί μετρητών για συναλλαγές άνω των 70 ευρώ στα νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων. Επίσης θα εφαρμοστεί σύστημα λοταρίας αποδείξεων για την επιβράβευση με δώρα των φορολογούμενων που μαζεύουν αποδείξεις.

Φορολόγηση των 500 πιο πλούσιων οικογενειών

Σύμφωνα με πληροφορίες το μέτρο έχει προταθεί, αλλά ακόμα δεν έχουν καθοριστεί τα κριτήρια με τα οποία θα ορίζεται ο πλούτος. Θα αφορά επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με στόχο να εισπραχθούν από 300-500 εκατ. ευρώ που θα μπαλώσουν τις «τρύπες» στον προϋπολογισμό.

 8 
 στις: Μάιος 10, 2015, 11:53:13 πμ 
Ξεκίνησε από TAXPLANET - Τελευταίο μήνυμα από TAXPLANET
Τι πρέπει να ξέρετε για να πουλήσετε προϊόν ή τον εαυτό σας

Είτε είστε μεταπωλητής στο eBay, είτε δουλεύετε σε πολυεθνική, είτε είστε επιχειρηματίας, είτε ξεκινάτε δική σας δουλειά, είτε ετοιμάζεστε να φτιάξετε επενδυτικό ταμείο, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τις πωλήσεις.

Δείτε τι πρέπει να ξέρετε:

1. Φροντίστε να γνωρίζετε το προϊόν σας

Είτε πουλάτε ψυγεία, είτε αυτοκίνητα, είτε σχεδιάζετε ιστοσελίδες, πρέπει να γνωρίζετε με απόλυτη ακρίβεια αυτό που πουλάτε. Διαβάστε πολύ καλά τα τεχνικά γνωρίσματα, διαβάστε τις λεπτομέρειες, μάθετε ό,τι χρειάζεται να ξέρετε και σίγουρα φροντίστε να ξέρετε περισσότερα από τους ανταγωνιστές σας.

Είτε προσπαθείτε να πουλήσετε αυτοπροσώπως, είτε μέσω διαδικτύου, είτε μέσω τηλεφώνου, ο πελάτης πάντα εντυπωσιάζεται από έναν πωλητή που έχει γνώσεις για το προϊόν του.

2. Κατανοήστε τι πουλάτε

Ο κανόνας αυτός είναι διαφορετικός από το να γνωρίζετε το προϊόν σας. Σημαίνει ότι έχετε αντίληψη του τι είναι το προϊόν σας. Για παράδειγμα, ο υπεύθυνος πωλήσεων της General Motors έπρεπε να συνειδητοποιήσει ότι δεν πουλάει μεταφορά, αλλά ψυχαγωγία. Άλλωστε, τις περισσότερες φορές, οι καταναλωτές αναζητούν λόγους για να αγοράσουν κάτι.

3. Να μάθετε τον ανταγωνισμό

Οι καταναλωτές συνήθως έχουν επιλογές. Πρέπει να ξέρετε καλά ποιες είναι και να εκτιμήσετε τις προτάσεις τους. Να δείτε αν έχετε ευελιξία στον καθορισμό της τιμής του προϊόντος σας. Πολλοί καταναλωτές σήμερα τσεκάρουν το όρια της διαπραγμάτευσης της τιμής και αν υπάρχει ευελιξία, πρέπει να γνωρίζετε τα όριά σας στη διαπραγμάτευση της τιμής.

4. Να γνωρίζετε τη θέση σας στην αγορά

Όπως λέγανε οι παλιοί, να ακούτε την αγορά... Να την αφουγκράζεστε και ξέρετε τι ψάχνει.

5. Σχετιστείτε με τον πελάτη

Το να καταφέρετε να αποκτήσετε μία σχέση με τον πελάτη σας είναι ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας σε μία πώληση. Αυτό δε σημαίνει ότι θα γίνετε φίλοι, αλλά να γνωρίζετε τι επιδιώκει ο πελάτης ώστε να πραγματοποιήσετε την καλύτερη δυνατή πώληση. Δε χρειάζονται ειδικές γνώσεις, αλλά προσοχή στον πελάτη και ένστικτο.

6. Να μιλάτε σωστά

Είναι βασικό. Για να πραγματοποιήσετε μία πώληση, πρέπει να ξέρετε να μιλάτε. Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι στις πωλήσεις που στην πραγματικότητα δεν έχουν την απαραίτητη ευχέρεια λόγου. Αυτό δεν είναι προσόν που το έχει κανείς εκ γενετής. Μπορεί να το αποκτήσει, απλά χρειάζεται πολύ εξάσκηση.

7. Να είστε συμπαθής

Οι άνθρωποι συνήθως αγοράζουν πράγματα από ανθρώπους που συμπαθούν, από ανθρώπους που τους είναι ευχάριστοι. Η διαδικασία του να σας συμπαθήσει κανείς παίρνει ελάχιστα λεπτά στην αρχή.

Εκμεταλλευτείτε τα.

 9 
 στις: Μάιος 03, 2015, 07:06:32 μμ 
Ξεκίνησε από TAXPLANET - Τελευταίο μήνυμα από TAXPLANET
Ποια είναι τα σημεία που πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι

Έως και 55 δικαιολογητικά (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, αποδείξεις και λοιπά αποδεικτικά έγραφα και στοιχεία) απαιτούνται φέτος για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αφού υπάρχουν μεγάλες αλλαγές στο τι και πώς θα πρέπει να δηλωθεί φέτος για τα εισοδήματα του 2014.

Ειδικότερα, θα πρέπει να δηλωθούν όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέσα στο 2014, είτε αυτά έχουν φορολογηθεί αυτοτελώς, είτε φορολογούνται βάσει των γενικών διατάξεων, είτε απαλλάσσονται φορολόγησης. Στα εισοδήματα που πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά είναι και τα μερίσματα από κέρδη επιχειρήσεων, τόκοι από καταθέσεις και δάνεια, καθώς επίσης και κέρδη ή ζημιές από πωλήσεις επιχειρήσεων, ακινήτων, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων, αμοιβαίων κεφαλαίων και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, σε φόρμες με προσυμπληρωμένα ποσά εισοδημάτων και παρακρατηθέντων φόρων (ποσά για μισθούς, συντάξεις, αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών κ.λπ.) από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ).

Φέτος μάλιστα, οι περισσότερες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος στις οποίες οι φορολογούμενοι θα αναγράψουν ποσά εισοδημάτων για τα οποία δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση θα παραπεμφθούν για έλεγχο δικαιολογητικών στις αρμόδιες ΔΟΥ ή στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) της ΓΓΔΕ.

Για τα γεωργικά εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2014, οι φορολογούμενοι θα πρέπει πρώτα να τα προσδιορίσουν με τη λογιστική μέθοδο (έσοδα μείον έξοδα) και να τα δηλώσουν πρώτα στο έντυπο Ε3 και στη συνέχεια στο βασικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης.

Ποια είναι τα σημεία που πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι

Για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων

1. Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 υποβάλλονται υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου, έως τις 30-6-2015.

2. Όλες οι τροποποιητικές, εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου.

Για την εκκαθάριση δήλωσης και καταβολή φόρου

3. Η ΔΗΛΕ.Δ θα πραγματοποιήσει την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, θα εκδώσει τα εκκαθαριστικά σημειώματα (τις Πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου) και θα τα κοινοποιήσει σ’ αυτούς ηλεκτρονικά, μέσω των λογαριασμών τους στο σύστημα ΤΑΧΙSnet. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν, μέσω του ΤΑXISnet, να εκτυπώνουν τα εκκαθαριστικά, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν.

4. Όπου κριθεί απαραίτητος ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, θα οδηγούνται για έλεγχο και εκκαθάριση στις αρμόδιες ΔΟΥ.

5. Στις περιπτώσεις που δηλώνονται εισοδήματα και παρακρατηθέντα ποσά φόρων για τα οποία δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση στη ΓΓΔΕ, ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται στη ΔΗΛΕΔ από κλιμάκιο εφοριακών και το εκκαθαριστικό θα αποστέλλεται στο φορολογούμενο ηλεκτρονικά.

6. Η εξόφληση του φόρου εισοδήματος θα πρέπει να γίνει τρεις ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι την 31η-7-2015, η δεύτερη μέχρι την 30ή-9-2015 και η τρίτη μέχρι την 30ή-11-2015, δεδομένου ότι η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής είναι η 30ή-6-2015.

7. Για εκπρόθεσμες δηλώσεις, ως αφετηρία υπολογισμού των τόκων θα λαμβάνεται η λήξη της προθεσμίας στην οποία θα έπρεπε να είχε αρχικά καταβληθεί.

8. Στις περιπτώσεις που η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα στη ΔΟΥ ή οδηγείται στη ΔΟΥ ή στη ΔΗΛΕΔ για έλεγχο δικαιολογητικών, για την καταβολή του φόρου ισχύουν τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την εκκαθάριση.

9. Δεν θα γίνεται βεβαίωση φόρου εισοδήματος εφόσον το ποσό της καταβολής δεν υπερβαίνει τα 30 ευρώ αθροιστικά λαμβανόμενο για το φορολογούμενο και τη σύζυγό του.

10. Δεν θα επιστρέφεται στο φορολογούμενο ποσό φόρου μικρότερο των 5 ευρώ αθροιστικά λαμβανόμενο για το φορολογούμενο και τη σύζυγό του.
Σχετικά με το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

11. Στη δήλωση πρέπει να αναγραφούν υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα του φορολογούμενου και της συζύγου του, ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους. Επίσης πρέπει να αναγραφούν και όλα τα απαλλασσόμενα από το φόρο εισοδήματα. Στα ποσά που πρέπει να αναγραφούν υποχρεωτικά στη φετινή δήλωση περιλαμβάνεται και κάθε ποσό κέρδους ή ζημιάς που έχει προκύψει από μεταβίβαση επιχειρήσεων, ακινήτων, μετοχών από εταιρίες μη εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά, μετοχών και άλλων κινητών αξιών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά (εφόσον ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με ποσοστό τουλάχιστον 0,5% και εφόσον οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 και εξής), μεριδίων ή μερίδων σε προσωπικές εταιρίες, κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων, εταιρικών ομολόγων και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα πρέπει να αναγραφεί και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος.

12. Στη φετινή φορολογική δήλωση, που θα είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στο λογαριασμό του κάθε φορολογούμενου στο σύστημα TAXISnet, θα έχουν προσυμπληρωθεί από τη ΔΗΛΕΔ όλα τα ποσά των εισοδημάτων και παρακρατηθέντων φόρων για τα οποία θα έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά οι σχετικές βεβαιώσεις αποδοχών-συντάξεων, από τους εργοδότες και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο φορολογούμενος θα ενημερώνεται (μέσω πίνακα) για τα ποσά των εισοδημάτων και των φόρων ανά εργοδότη - ασφαλιστικό φορέα.

13. Όταν συμπληρώνονται κωδικοί της δήλωσης με ποσά εισοδημάτων και φόρων για τα οποία δεν έχει παρασχεθεί ηλεκτρονική πληροφόρηση στη ΔΗΛΕΔ, οι φορολογούμενοι δύναται να κληθούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια ΔΟΥ ή στη ΔΗΛΕΔ για έλεγχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της δήλωσής τους.

14. Στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των ποσών των τόκων καταθέσεων που αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις. Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ έχει, σε κάθε περίπτωση, τη διακριτική ευχέρεια να κρίνει διαφορετικά.

15. Από 1-1-2014 καταργήθηκε η φορολόγηση του αγροτικού εισοδήματος με βάση το αντικειμενικό σύστημα και το καθαρό εισόδημα που αποκτάται από αγροτική δραστηριότητα φορολογείται πλέον ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή ως καθαρό κέρδος, και φορολογείται με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ. Το εισόδημα από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται με λογιστικό τρόπο (έσοδα-έξοδα) ανεξάρτητα από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων του ΚΦΑΣ ή όχι. Οι πωλήσεις αγροτικών προϊόντων αποδεικνύονται είτε με απλές αποδείξεις είσπραξης είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

16. Προκειμένου να δηλωθεί εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος 2014 είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του εντύπου Ε3.

 10 
 στις: Μάρτιος 08, 2015, 11:38:25 πμ 
Ξεκίνησε από TAXPLANET - Τελευταίο μήνυμα από TAXPLANET
Αναλυτικά τα νέα μέτρα

Διευκρινίσεις σχετικά με το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης έδωσε η αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου.

Μιλώντας στην εκπομπή MEGA Σαββατοκύριακο, ανέφερε ότι η προκήρυξη για την έναρξη των αιτήσεων από τους δικαιούχους θα βγει εντός του Απριλίου και θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια αλλά όχι τεκμήρια. Τόνισε ακόμη ότι θα δοθεί προτεραιότητα στις οικογένειες με παιδιά.

Σε ό,τι αφορά το ρεύμα προβλέπεται η επανασύνδεσή του σε κύριες κατοικίες χωρίς επιβάρυνση, για παροχές που είχαν διακοπεί έως τις 31/12/2015, ανεξάρτητα αν χρωστά κανείς ή όχι στη ΔΕΗ. Θα υπάρξει δε ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Επίσης θα δοθούν στους δικαιούχους έως 300 κιλοβατόρες το μήνα έως το τέλος του έτους.

Για το επίδομα ενοικίου, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 70 έως 220 ευρώ, η κ. Φωτίου εξήγησε ότι θα αφορά 30.000 νοικοκυριά, θα δίνεται κατευθείαν στους ιδιοκτήτες των ακινήτων και θα έχει να κάνει με υφιστάμενες αλλά και νέες μισθώσεις. Στο μισθωτήριο ο ωφελούμενος θα δηλώνει και το IBAN του εκμισθωτή όπου θα πιστώνονται τα χρήματα.

Σχετικά με το επίδομα σίτισης -ύψους από 70 έως 220 ευρώ-, η κ. Φωτίου επισήμανε ότι γίνεται προσπάθεια το μέτρο αυτό να εφαρμοστεί μέσω μια κάρτας.

Οι δικαιούχοι θα παίρνουν αυτήν την κάρτα -αποκλειστικά για τροφή- με την ταυτότητά τους από τον συγκεκριμένο οργανισμό καθώς θα υπάρχει μια λίστα με τα ονόματα του δικαιούχων μετά από την επεξεργασία των στοιχείων από την ΗΔΙΚΑ σε συνδυασμό με το TAXIS.

Σελίδες: [1] 2 3 ... 10
TAXPLANET © 2009

nlogn information technologies